Friday, June 27, 2014

NEW PUBLICATIONS BY ISDEV ACADEMICS


Six of the books and journals in which the articles by ISDEV academics appeared.
Nine articles by ISDEV academics have been published recently in eight different books and journals, as follows:

MUHAMMAD SYUKRI SALLEH (2014). “Pembasmian Kemiskinan Melalui Pemerkasaan Pendidikan Ummah”, dlm. Ahmad Zaki Abdul Latiff dan Baharuddin Sayin (eds.),  Pengurusan Zakat Di Institusi Pengajian Tinggi: Pengalaman & Hala Tuju. Shah Alam, Selangor: Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS),  Universiti Teknologi MARA, p.29 -40.

MUHAMMAD SYUKRI SALLEH (2014). “Islamisasi Pemikiran Pembangunan”, dlm. Azuar Juliandi (ed.), Islamisasi Pembangunan. Medan, Indonesia: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Press, p. 1- 8.

MUHAMMAD SYUKRI SALLEH & MOHD SYAKIR MOHD ROSDI (2014). Islamic Political Economy : A Special Reference to the Use of Tahaluf Siyasi in the State of Kelantan, Malaysia, American International Journal of Contemporary Research,  Vol. 4 No.5, May 2014, p. 118 – 130.

MOHD SHUKRI HANAPI (2014). Agriculture Zakat Accounting in Malaysia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5 No.5 (1), April 2014, p. 178 – 185.

MOHD SHUKRI HANAPI (2014). Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Kes Komuniti Ban Nua, Hatyai, Thailand, Kenegaraan Hubungan Etnik Komuniti, Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian  Insan 2014, Jilid 1. Batu Pahat, Johor: Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), p. 41-53.

MOHD SHUKRI HANAPI & WAN NOR HANIZA WAN HASAN (2013). Paradigma Tauhid Dalam Pencorakan Indeks Pembangunan Berteraskan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Refereed Journal (UNISSA JOURNAL) (Brunei Darussalam), Bil./No.2 – 1435H/2013M, p. 171 – 214.


MOHD SHUKRI HANAPI (2014).  "Tasawur Pembangunan Dalam Al- Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", dlm. Mohd Yahya Mohamed (ed.), Transformasi Pemikiran Sarwajagat - Himpunan Makalah Anugerah Tesis Terbaik Yayasan Nurul Yaqeen 2013,  Jilid Kedua. p. 36 - 75.

MOHD SHUKRI HANAPI (2014). “Islamisasi Pembangunan Di Malaysia: Kes Pendekatan Islam Hadhari”, dlm. Azuar Juliandi (Ed.), Islamisasi Pembangunan. Medan, Indonesia: Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Press, p. 39- 60.

No comments: