Thursday, August 12, 2010

PROGRAM TERDEKAT ISDEV

Dalam dua minggu terdekat ini, ISDEV akan mengadakan program-program berikut:

JUMAAT, 13 OGOS 2010
9.00 PAGI HINGGA 10.30 PAGI
SEMINAR PASCA-DOKTORAL ISDEV
BILIK MESYUARAT C05

Tajuk: PENGARUH KONFLIK PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
Pembentang: DR. MIFTAHUR ROHIM

JUMAAT, 13 OGOS 2010
10.30 PAGI HINGGA 12.30 TENGAHARI
WACANA SISWAZAH ISDEV - PEMBENTANGAN PROPOSAL PHD
BILIK MESYUARAT C05

Nama Calon: MUHAMMAD YASIR YUSUF
Tajuk Proposal: TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT BANK ISLAM: ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PEMEGANG BERKEPENTINGAN BANK ISLAM DI ACEH

Penyelia: DR. ZAKARIA BAHARI
Penyelia Bersama: DR. ZAHRI HAMAT
Penilai Bahagian: PROF. MADYA DR. ABDUL FATAH CHE HAMAT

KHAMIS, 19 OGOS 2010
9.00 PAGI HINGGA 10.30 PAGI
WACANA SISWAZAH ISDEV - PEMBENTANGAN TESIS PHD
BILIK PERSIDANGAN SAINS KEMASYARAKATAN, BANGUNAN C23
Nama Calon: MUHAMMAD TAHIR
Tajuk Tesis: KAEDAH DAN APLIKASI TAZKIYAH AL-NAFS DALAM PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM: KAJIAN KES KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPENTREN) DAARUT TAUHIID, BANDUNG, INDONESIA

Penyelia: PROFESOR MUHAMMAD SYUKRI SALLEH
Penyelia Bersama: DR. MOHAMAD ZAINI ABU BAKAR
Penilai: DR. ZAHRI HAMAT

KHAMIS, 19 OGOS 2010
10.30 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI
WACANA SISWAZAH ISDEV - PEMBENTANGAN PROPOSAL PHD
BILIK PERSIDANGAN SAINS KEMASYARAKATAN, BANGUNAN C23

Nama Calon: SUNARYO
Tajuk Tesis: PENGARUH KEPATUHAN BERAGAMA, KUALITI PERKHIDMATAN, KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP KESETIAAN PELANGGAN MUSLIM DI BANK SYARIAH MALANG, INDONESIA

Penyelia: DR. ZAKARIA BAHARI
Penyelia Bersama: DR. FADZILA AZNI AHMAD
Penilai Bahagian: PROF. MADYA DR. ABDUL FATAH CHE HAMAT

JUMAAT, 20 OGOS 2010
3.00 PETANG HINGGA 5.00 PETANG
PENYELIAAN SISWAZAH BULANAN ISDEV
DEWAN BANQUET USM

Tajuk: PERNYATAAN MASALAH KAJIAN
Pembentang: DR. ZAKARIA BAHARI

JUMAAT, 20 OGOS 2010
7.00 PETANG HINGGA 11.00 MALAM
MAJLIS BERBUKA PUASA, SOLAT TARAWIH BERJEMAAH DAN JAMUAN PERPISAHAN FELO PASCA-DOKTORAL ISDEV - DR. MIFTAHUR ROHIM
DEWAN BANQUET USM

No comments: