Wednesday, January 23, 2008

ATURCARA SEMINAR PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM II: KAEDAH PENYELIDIKAN BERTERASKAN ISLAM, 6 FEBRUARI 2008

Persiapan bagi Seminar Pengurusan Pembangunan Islam II: Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam yang akan diadakan pada 6 Februari 2008 bermula 8.30 pagi hingga 5 petang di Bilik Latihan, Institut Pengajian Siswazah, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang sudah hampir selesai. Penyertaan sebagai pembentang telah ditutup, tetapi penyertaan sebagai peserta masih dibuka. Sila hubungi Nadia di talian 04-653 3422 atau emel malissa_nadia@notes.usm.my bagi pendaftaran penyertaan.

Aturcara Seminar tersebut adalah seperti berikut:


6 Februari 2008

8.00 pagi : Pendaftaran Peserta

8.45 pagi : Majlis Perasmian
oleh Prof. Dato’ Muhammad Idiris Salleh
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

9.00 pagi : Ucap Utama
Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam: Keperluan, Kedudukan Dan Hala Tuju
oleh Prof. Muhammad Syukri Salleh

Pengerusi: Dr Mohamad Zaini Abu Bakar

10.30 pagi : Kudapan
11.00 pagi : Sesi Selari 1Sesi Selari 1A - Falsafah Penyelidikan Berteraskan Islam

Pengerusi : Dr. Zahri Hamat

1. Penyelidikan dan Pengkaryaan : Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Kaedah dan Gaya (PKG) Pengkaryaan dan Terbitan Ilmiah di Malaysia oleh Hasrom Haron
2. Falsafah Penyelidikan Konvensional: Satu Analisis oleh Dr. Reevany Bustami & Dr. Ellisha Nasruddin
3. Sorotan Karya Lazim oleh Dr. Nor Malina Malik


Sesi Selari 1B – Kaedah Penyelidikan Dalam Tradisi Keilmuan Islam

Pengerusi : Dr. Zakaria Bahari

1. Tradisi Penyelidikan Cendekiawan Islam Silam oleh Dr. Atikullah Haji Abdullah
2. Metodologi Penyelidikan Ulama Nusantara dalam Penulisan Perubatan Melayu: Kajian Terhadap Manuskrip Kitab Tib Pontianak oleh Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid & Nurulwahidah Fauzi
3. Penyelidik dan Penyelidikan: Satu Tafsiran Islam Semasa oleh Ir. Ahmad Jais Alias & Nor Azaruddin Husni Nuruddin

Sesi Selari 1C – Pembentukan Kaedah Penyelidikan Islam

Pengerusi : Dr. Fatan Hamamah Yahya

1. Prinsip-prinsip Asas Ilmu Penyelidikan Dalam Islam oleh Ahmad Kilani Mohamed, Dr. Nurullah Kurt & Normala Hashim
2. Research In Fiqh Muamalat-Islamic Banking: Tribulations and Discoveries oleh Syahidawati Haji Shahwan
3. Falsafah Penyelidikan Berteraskan Islam : Satu Tinjauan Awal oleh Dr. Noor Shakirah Mat Akhir

1.00 tengah hari : Makan Tengah Hari dan Solat Zohor
2.30 – 4.30 petang : Sesi Selari 2

Sesi Selari 2A – Kritikan Terhadap Penyelidikan Lazim

Pengerusi : Dr. Noor Shakirah Mat Akhir

1. Sorotan Karya daripada Perspektif Islam oleh Dr. Fatan Hamamah Yahya
2. Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam dalam Kajian Penghayatan Agama oleh Nor Salimah Abu Mansor
3. Objektiviti Menurut Perspektif Islam oleh Khalif Muammar A. Harris & Adibah Mukhtar
4. GDP As Economic Welfare Indicator: An Overview oleh Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail

Sesi Selari 2B - Ke Arah Pembentukan Kaedah Penyelidikan Islam

Pengerusi : Zainab Wahidin

1. Teknik Delphi dalam Penyelidikan Pendidikan Berteraskan Islam oleh Zaharah Husin
2. Reka Bentuk dan Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif oleh Dr. Nailul Murad Mohd. Nor
3. Teknik Pungutan Data: Temubual Eksekutif oleh Dr. Khariah Haji Mokhtar
4. Kualiti Responden Dalam Penyelidikan: Tinjauan Awal Kes Periwayatan Hadis oleh Dr. Zahri Hamat dan Zul-kifli Hussin

Sesi Selari 2C - Ke Arah Pembentukan Kaedah Penyelidikan Islam

Pengerusi : Dr. Mohd Farid Mohd Sharif

1. Improving the Content Analysis Method in Historical Study Using Islamic Research oleh Dr. Hussain Othman
2. The Concept of e-Dakwah and Its Application in Islamic Malaysian’s NGOS oleh Muhamad Faisal Ashaari
3. Manhaj al-Sya’rawi dalam Mentafsir Ayat-ayat Mengenai Kisah Ashabul Kahfi oleh Yuseri Ahmad
4. Kaedah Penyelidikan Konvensional vs Kaedah Penyelidikan Islam: Satu Sintesis oleh Dr. Zakaria Bahari & Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

4.30 petang : Minum Petang
5.00 petang : Bersurai

No comments: